+48 510 181 119
+48 576 459 547
biuro@ecolupa.pl

Doradztwo środowiskowe

Różne obszary prowadzenia działalności objęte są odpowiednimi obowiązkami wynikającymi z regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska. Niedopełnione obowiązków wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska może wiązać się z bardzo wysokimi karami, co może doprowadzić do zamknięcia działalności.

Mając na uwadze, ciągłe doskonalenie przepisów prawa ochrony środowiska w Polsce, jak również w Unii Europejskiej, a co za tym idzie częste i niejasne zmiany w przepisach prawa. Zidentyfikowanie wszystkich obszarów mających wpływ na środowisko wymaga znajomości przepisów w zakresie ochrony środowiska, co stanowi nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców.

Dlatego nasza firma ECO LUPA oferuje kompleksową opiekę nad Państwa firmą. Przed rozpoczęciem stałej współpracy wykonamy audyt wstępny przedsiębiorstwa polegający na :

 1. Kompleksowej weryfikacji zakresu korzystania ze środowiska;
 2. Ocenie realizacji obowiązków środowiskowych,
 3. Kompleksowej weryfikacji prowadzonej dokumentacji środowiskowej (np. ewidencja odpadowa, opłaty środowiskowe).

Na postawie powyższej analizy nasi eksperci przedstawią Państwu, najbardziej korzystny dla Państwa firmy pakiet opieki (schemat współpracy). Odpowiedni zakres pakietu uzależniony jest od zapotrzebowania oraz zakresu korzystania ze środowiska przez Państwa firmę. W zależności od indywidualnych ustaleń z Państwem oraz od wyniku audytu wstępnego nasi eksperci oferują współpracę w zakresie podstawowym (wykonywanie ewidencji, sprawozdawczości środowiskowej itp.) lub zakres rozszerzony, który obejmuje:

 1. wykonywanie sprawozdawczości środowiskowej,
 2. nadzór nad zapisami i wymogami decyzji administracyjnych (np. informowanie o zbliżaniu się przekroczeń w wytworzonych odpadach),
 3. cykliczne audyty środowiskowe weryfikujące postępowanie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska,
 4. wsparcie podczas kontroli WIOŚ,
 5. prowadzenie rejestru aktów prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie Zakładu,
 6. szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla pracowników,
 7. informowanie o zmianach w przepisach prawnych z ochrony środowiska,
 8. bieżące doradztwo z zakresu ochrony środowiska – ‘telefon do przyjaciela’.

KORZYŚCI

 • uniknięcie kar finansowych - prawidłowa realizacja obowiązków;
 • oszczędność czasu – zewnętrzne doradztwo środowiskowe pozwoli optymalnie wykorzystać kadrę pracowniczą do procesów związanych z główną działalnością firmy;
 • oszczędność pieniędzy – brak potrzeby zatrudnienia i szkolenia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników;
 • dostęp do fachowej wiedzy – „telefon do przyjaciela”