+48 510 181 119
+48 576 459 547
biuro@ecolupa.pl

Audyty

Audyt zgodności z wymaganiami prawa ochrony środowiska

Prawo w zakresie ochrony środowiska w Polsce jest stosunkowo młodą dziedziną prawa, która jest ciągle doskonalona. Coraz większa ilość przepisów w zakresie ochrony środowiska określa coraz szerszy zakres obowiązków środowiskowych dla przedsiębiorców.

Mając na uwadze, ciągłe doskonalenie przepisów prawa ochrony środowiska w Polsce, jak również w Unii Europejskiej, a co za tym idzie częste i niejasne zmiany w przepisach prawa, firma ECO LUPA oferuje Państwu profesjonalny, kompleksowy lub dotyczący konkretnego obszaru działalności (np. gospodarka odpadami) przegląd (audyt) przedsiębiorstwa w zakresie zgodności z wymaganiami prawa ochrony środowiska. Przegląd (audyt) przedsiębiorstwa ma na celu weryfikacje przepisów w zakresie ochrony środowiska pod kątem konkretnej działalności, a następnie sprawdzenie stopnia realizacji wszystkich zidentyfikowanych obowiązków. Wykonanie przeglądu (audytu) pozwoli na zdiagnozowanie stanu obecnego, zidentyfikowanie mocnych i słabych stron wynikających z realizacji obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu (audytu) przedsiębiorstwa jest raport z audytu, w którym znajduje się pełne podsumowanie przeglądu (audytu) wraz z opisem zgodności, niezgodności oraz rekomendowanych przez nasza firmę rozwiązań.

Przeprowadzenie w Państwa firmie przeglądu (audytu) pozwoli Państwu na uniknięcie konsekwencji (kar lub nawet zamknięcia działalności) wynikających z braków lub/i błędów w wykonywanych obowiązkach w trakcie kontroli, np. pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ).

Jeśli nie wiesz czy Twoja firma wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska lub czy wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z przepisów prawa ochrony środowiska w zakresie konkretnego obszaru działalności , skontaktuj się z nami!

Ustalimy w jakim zakresie najlepiej wykonać przegląd (audyt) przedsiębiorstwa oraz ustalimy datę i miejsce przeprowadzenia przeglądu (audytu).

Audyt dostawcy

Firma ECO LUPA oferuje Państwu audyt dostawcy, który koncentruje się na obszarach działalności szczególnie istotnych z punktu widzenia jakości oraz bezpieczeństwa dostarczanych produktów lub/i usług. W trakcie audytu weryfikowane są takie obszary działalności firmy jak:

  • strategia firmy,
  • proces produkcyjny (park maszynowy, specyfikacja produktu/usługi itp.) – dotyczy Zakładów produkcyjnych,
  • systemu oceny jakości,
  • potencjalnych ryzyk we współpracy oraz sposobach ich zredukowania,
  • kultury organizacyjnej firmy dostawcy i jej zgodności z polityką naszej firmy,
  • możliwości logistycznych (magazyny, flota samochodowa),
  • bazy podwykonawców naszego dostawcy,
  • wdrożone systemy zarządzania ISO,
  • BHP,
  • Ochrona środowiska.

Wykonanie audytu dostawcy pozwoli Państwu na weryfikację obszarów, w których funkcjonuje dostawca. Poprzez wykonanie audytu jesteśmy w stanie ocenić potencjalne ryzyka związane ze współpracą z audytowanym dostawcą, a także znaleźć obszary do optymalizacji dalszej współpracy biznesowej.

Jeśli zastanawiasz się nad przeprowadzeniem audytu dostawcy, skontaktuj się z nami! Ustalimy w jakim zakresie najlepiej wykonać audyt oraz ustalimy datę i miejsce przeprowadzenia audytu.